เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมป้องกันเปิดทางน้ำระบายน้ำพร้อมกำจัดเศษไม้ขวางทางน้ำ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจประตูน้ำแต่ละจุด ระดับน้ำแม่กรณ์ เพื่อดูรัดับน้ำและตรวจการระบายน้ำ ว่ามีเศษวัสดุ วัชพืชใดขวางทางน้ำหรือไม่

หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำกรณ์ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเกิดฝนตกลงอย่างหนักในช่วงคืนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เตรียมความพร้อม 24 ชม. ในช่วยเหลือประชาชน หากเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในบางจุด พร้อมให้มีการสังเกตระดับน้ำทุกสาย ที่ผ่านตัวเมืองเชียงราย หากมีมากเกินแนวป้องกัน ให้เร่งระบายน้ำทันที

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน