ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดให้นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ให้กำลังใจนักเรียน ในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับนักเรียนที่ประสงค์ฉีด) โดยมีครูประจำชั้นคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว