ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลนครเชียงราย โดยนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยได้รับความเมตตาจาก พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ประธานฝ่ายสงฆ์) และได้รับเกียรติจากนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่านฆราวาส ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย