เคล็ดไม่ลับ

การแสดงออกทางภาษากายมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก

การยิ้ม การหัวเราะ การทำหน้าเครียด การกอดอก การเอามือกุมศีรษะ การเดินเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ  การเดินอย่างกระตือรือร้น  การนั่งไขว้ห้าง  การแสดงออกทางภาษากายเหล่านี้ มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งสิ้น

นางเอมี่ คัดตี้ (Amy Cuddy) เป็นนักจิตวิทยาสังคม เป็นนักวิจัยที่ Tufts University ได้ทำการทดลองกับคนและสัตว์ ในเรื่องของการใช้ภาษากาย จนสรุปได้ว่า การแสดงออกทางภาษากายของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมน 2 ตัว คือ เทสโทสเตอโรนและคอร์ติซอลในสมอง

นางเอมี่ คัดตี้ (Amy Cuddy)  ได้วิจัยและสังเกต ลิงชิมแปนซี  โดยเฝ้าสังเกต ท่าทางของลิงขิมแปนซีในรูปแบบต่างๆ  เช่น เมื่อลิงขิมแปนซี ไม่มีความสุข ก็แสดงออกทางท่าทางโดย การกอดอก การเอามือกุมศีรษะ  ทำหน้าเครียด ไม่ยิ้ม แต่ถ้าลิงขิมแปนซีมีความสุข ก็จะทำท่าทาง โดยเอามือและแขนทั้งสองข้างชูขึ้นบนทางฟ้า  ยิ้ม  หัวเราะ

ดังนั้น นางเอมี่ คัดตี้ (Amy Cuddy) จึงสรุปและเขียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษากายว่า ถ้าเราต้องการมีความสุข ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องการมีอารมณ์ที่ดี เราต้องแสดงออกทางภาษากายหรือภาษาท่าทาง ที่ดี เช่น การเอามือและแขนทั้งสองข้างชูขึ้นบนอากาศ การนั่งแล้วเอามือประสานกันทั้งสองข้างประสานไว้บนท้ายทอย(ด้านหลังของคอ) การยืนแล้วเอามือทั้งสองข้างเท้าใส่เอว  ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่สบายใจ ไม่มีความสุข ถ้าเราเกิดความเครียด เรามักจะแสดงออกอย่างไม่รู้ตัว โดย  การกอดอก  ไม่ยิ้ม  ทำหน้าเครียด

อีกทั้งมีงานวิจัยอีกหลายชิ้น ที่ได้ระบุว่า การแสดงออกท่าภาษากายหรือท่าทางมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก รวมไปถึงผลงานในการทำงานอีกด้วย เช่น โรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น จะให้พนักงานในโรงงานเดินเร็วกว่าปกติสักเล็กน้อย โดยหากใครเดินช้า ก็จะมีสัญญาณเลเซอร์ดัง ดังนั้น พนักงานในโรงงานจะต้องเดินเร็วขึ้น ผลปรากฏว่า โรงงานแห่งนั้นมีผลงานมากขึ้นกว่าเดิม

ดังนั้น การเดินเร็ว การเดินอย่างกระตือรือร้น จะทำให้เราเกิดอารมณ์สดชื่นขึ้น ตรงกันข้าม คนที่อกหัก มักจะเดินช้าๆ ทำหน้าเครียด

ดร.อัล เบิร์ต แมห์ราเบียน ศาสตราจารย์ ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส ได้กล่าวว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารมี  องค์ประกอบ คือ คำพูด 7% น้ำเสียง 38% และภาษากาย 55%     แต่บุคคลส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับคำพูด แต่จริงๆ แล้วพวกเราควรเรียนรู้และฝึกฝนด้านการใช้ภาษากายให้มากขึ้น เพราะภาษากาย มีอิทธิพลที่ส่งผลให้มีประสิทธิภาพองการสื่อสารที่มากที่สุด

 

โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com