สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ 🥇
1.โครงงานวิทยาศาสตร์
2.โครงงานภาษาอังกฤษ
3.โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
4.ตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย

รองชนะเลิศอันดับ 1 🥈
1.สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
2.ทักษะคอมพิวเตอร์
3.ตอบปัญหาสารานุกรม

รองชนะเลิศอันดับ 2 🥈
1.โครงงานภาษาไทย
2.สุนทรพจน์ภาษาไทย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา