ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำกกเอ่อล้นตลิ่งหนุนเข้าชุมชนจากอิทธิพล พายุ “มู่หลาน”

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน นายธเนศ โกมลธง ดร.ปรีชา อนุรักษ์ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย นำสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำดื่ม โดยเป็นถุงยังชีพ ไปมอบกับชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกกไหลล้นตลิ่ง และเกิดเอ่อหนุนเข้าชุมชน เนื่องจากน้ำกกมีปริมาณมาก จนเกิดการท่วมขัง ประกอบด้วย ชุมชนแควหวาย ป่าแดง ร่องเสือเต้น บ้านใหม่ ป่าตึง สันต้นเปา สันตาลเหลือง รั้วเหล็กใต้

โดยการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และดำเนินการทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านอย่างมาก และขอบคุณเทศบาลนครเชียงราย ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่เกิดปัญหา ทั้งเรื่องกระสอบทราย กำลังเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายสิ่งของ

ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจาก เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จากอิทธิพลพายุ “มู่หลาน” จำทำให้น้ำในแม่น้ำกก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบหลาย10ปี จากนั้นไหลล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้ไป เทศบาลนครเชียงราย จะดำเนินการฟื้นฟูในพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน