เปิดแล้ว “ถนนคนม่วน” เทศบาลนครเชียงรายและวัดเชตุพนสันโค้งน้อย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน ในพิธีเปิดถนนคนม่วน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 นครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงค์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมและประชาคม การขับเคลื่อน “ถนนคนม่วน” กับทาง วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) ซึ่งได้รับความ เมตตาพระครูวิจิตร ธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเชตุพน นายพิพัฒน์ ยารังษี ประธานชุมชนสันโค้งน้อย และชาวชุมชนสันโค้งน้อย ที่วัดเชตุพน ร่วมในการรับฟังและพูดคุยกัน โดยเป็นไปตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของเทศบาลนครเชียงราย จากสถานการณ์โควิด19 ที่จะให้มีการจัดกิจกรรม “ถนนคนม่วน”

ทั้งนี้ เมื่อมีมติจัด “ถนนคนม่วน” จากชาวชุมชนสันโค้งน้อย ก็จะมีคณะกรรมการฯ ชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแล โดยเริ่มการจัด ที่ถนนหน้าวัดเชตุพน และลานกิจกรรม ดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน