เทศบาลนครเชียงรายเร่งทำความสะอาด หลังน้ำกกล้นตลิ่ง ดินโคลนเต็มสวนสาธารณะนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศโกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย พร้อมประสานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำเจ้าหน้าที่ และรถบรรทุกน้ำ เร่งดำเนินการทำความสะอาดหลังน้ำกกล้นตลิ่งคลี่คลาย ในช่วงได้รับผลกระทบจากพายุ “มู่หลาน”ตั้งแต่คืนวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้ดินโคลน ขยะ ต้นไม้หักโค่นต่างๆ เต็มบริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกกที่ 8 พร้อมสำรวจความเสียหาย

เบื้องต้นทางเทศบาลนครเชียงรายได้นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับพี่น้องชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ประกอบด้วย ชุมชนแควหวาย ป่าแดง ร่องเสือเต้น บ้านใหม่ ป่าตึง สันต้นเปา สันตาลเหลือง และรั้วเหล็กใต้ พร้อมกันนั้นทางกองช่าง เทศบาลนครเชียงรายได้นำเครื่องสูบน้ำ พร้อมรถเครื่องยนต์ที่ติดตั้งในการผันน้ำออกจากชุมชนออก

อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครเชียงรายขอบคุณศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ที่เข้ามาดำนินการช่วยทำความสะอาดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย พี่น้องแต่ละชุมชนที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือน ที่พักอาศัย เก็บกวาดสิ่งสกปรกต่างๆอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดได้ ต้องล้างบ้านให้สะอาดปลอดภัย และควรตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟ้า พร้อมโครงสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรง ส่วนเครื่องใช้ เครื่องนอน ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยการนำไปตากแดด.