พิธีบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดพระแก้ว จัดพิธีบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเดช พระคุณเจ้า พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ร่วมกับนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดพิธีบรรพชา อุปสมบทภาคฤดูร้อน ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมธรรมทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง

โดยนายวันชัย กล่าวว่า ในปัจจุบัน สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งยาเสพติด เกม และอบายมุข เป็นเรื่องใกล้ตัวเยาวชนอย่างคาดไม่ถึง การเปิดโอกาสให้เยาวชนจำนวนมากๆ ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาในช่วงปิดเทอมพร้อมกัน ผ่านการบวชสามเณร ณ ศูนย์บวชใกล้บ้าน จึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ควรที่ผู้ใหญ่จะร่วมกันสนับสนุนคนละไม้ละมือ เพื่อปกป้องลูกหลานของเรา เพื่อฟื้นฟูสังคมไทยให้ร่มเย็น

และยังรวมถึง เป็นหน้าที่ของลูกผู้ชาย ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ปู่ย่าตายายจึงปลูกฝังวัฒนธรรมการบวชทดแทนคุณให้แก่ลูกหลาน ไม่ใช่บวชแก้บน รับจ้างบวช หรือบวชหน้าไฟ อย่างในปัจจุบัน เนื้อแท้ของการบวชนั้น คือ การยกตนของผู้บวชขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ดังนั้น ผู้เป็นบิดามารดาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นญาติของพระรัตนตรัย ดังคำโบราญว่า “ได้เกาะชายผ้าเหลือง” เพราะบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิต จึงมีพระคุณอันยากจะตอบแทนได้หมดสิ้น จึงเป็นการดีที่เยาวชนไทยจะได้บวชทดแทนพระคุณตั้งแต่ยังเยาว์วัย ในช่วงปิดเทอมนี้”