นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่รับปัญหา จากน้ำกกล้นตลิ่งเข้าท่วมขัง พร้อมดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาระยาว ให้เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูจุดที่ดินโคลนหนัก

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ชุมชนป่าแดง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อรับทราบถึงความเสียหาย จากน้ำในแม่น้ำกก ไหลล้นตลิ่งและเอ่อหนุนเข้าชุมชน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีทางผู้นำชุมชน และชาวบ้านให้ข้อมูล ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ในส่วนการช่วยเหลือจากน้ำท่วมขังนั้นให้ดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนราชการ

ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว จะได้มีการสำรวจเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินการ ว่าจะไม่ให้แม่น้ำกกล้นตลิ่งมาอีก และการระบายน้ำในชุมชนต้องดีกว่าที่ผ่านมา

แต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าน้ำในแม่น้ำกกในครั้งนี้มีมาก ถึงแม้ว่าทางเทศบาลนครเชียงราย และทางกรมโยธาธิการและผังเมือง จะทำสวนสาธารณะริมน้ำกก เป็นแนวกั้นที่สูง แต่น้ำก็ยังไหลล้นเข้ามาในชุมชนได้ จึงต้องวางแผนต่อไปที่ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก

ส่วนตลอดเส้นทางสวนสาธาณะฯ ที่มีทั้งเดิน ทางวิ่ง และปั่นจักรยาน รวมระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ที่มีดินโคลนทับถม และวัชพืช ในเส้นทางดังกล่าว ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการฟิ้นฟูเส้นทาแล้ว โดยได้มีกำลังพลจิตอาสา จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 เข้ามาช่วยดำเนินการด้วย.