เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าวางเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการลงนามสัญญา การก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดินกับผู้รับจ้างการไฟฟ้า ได้เริ่มดำเนินบนผิวจราจร งานวางสายและงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
🔴 โดยช่วงเวลาจะมีการปรับเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นถึงตี 1 ของทุกคืน

  • เส้นทางที่ 1 : ขัวพญามังราย – แยกร้านข้าวต้มเมืองทองเลี้ยวไปตามถนนประสพสุข
  • เส้นทางที่ 2 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากแยกประตูเชียงใหม่ – สี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย
  • เส้นทางที่ 3 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย-โรงงานยาสูบจังหวัดเชียงราย -ถนนหนองสี่แจ่ง – แยกกำแพงเมือง
    ทั้งนี้การวางสายไฟฟ้าลงใต้ดินทั้ง 3 เส้นทาง การทำงานของเจ้าหน้าที่ อาจส่งผลต่อการเดินทางสัญจร รวมถึงอาจมีเสียงดังรบกวนในยามวิกาล
    อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครเชียงรายจะควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้ส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายมุ่งมั่นที่จะดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้จังหวัดเชียงราย มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่บดบังความสวยงามของสถานที่ วัด โบราณสถาน และผลงานด้านศิลปะ ยังทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย