Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 แห่ง และ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกาศวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย “มหาวิทยาลัยแห่งความใส่ใจ University of Empathy” ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน เข้าเยี่ยมชมข่วงวัฒนธรรมล้านนา และนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ ของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยภายในงานได้จัดแสดงข่วงชาติพันธุ์, กาดมั่ว ครัวกิ๋น ย้อนถิ่นล้านนา, การแสดงโฟล์คซองคำเมือง, ข่วงของดี U2T ราชมงคลล้านนาเชียงราย และนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ อาคารสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน