ข่าวเด่น

กาชาด จ.เชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ บริษัท เชียงรายสินธานี มีผู้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตาอวัยวะเคลื่อนที่ ณ บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 48 ราย บริจาคโลหิตได้ 34 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 14,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 20 ราย บริจาคอวัยวะ 3 ราย.