ข่าวเด่น

สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ต้อนรับ กงสุลฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง (ลำดับสองรองจากกงสุลใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศไทย) ประจำสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

​วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการสมาคมฯให้การต้อนรับ นายโฮริโคชิ ฮิซาโอะ (Mr. HORIKOSHI Hisao) กงสุลฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง (ลำดับสองรองจากกงสุลใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศไทย) ประจำสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาราชการที่จังหวัดเชียงราย และถือโอกาสเดียวกันนี้ได้เข้าพบปะกับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย เพื่อสานสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ซึ่งการพบปะในครั้งนี้ มีการแนะนำตัวทั้งสองฝ่าย และพูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมไปถึงสถานการณ์ด้านสื่อสารมวลชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และมีการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อความสันพันธ์ที่ดีต่อไป.