เปิดให้บริการแล้ว “บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ”

📌เทศบาลตำบลดอยฮาง แจ้งว่า บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ จะเริ่มเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นี้

นักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อน เพื่อ ผ่อนคลาย กับการแช่น้ำแร่ ที่บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย.