ข่าวเด่น

ส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท ไทย ซีบีจี จำกัด และวิสาหกิจชุมชนแม่ลาวเฮิร์บ เพื่อรับฟัง และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นธุรกิจ กัญชง กัญชา

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และนางสาวเยาวภา ชัยประจง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทย ซีบีจี จำกัด และวิสาหกิจชุมชนแม่ลาวเฮิร์บ เพื่อรับฟังข้อมูลและชมแปลงปลูกกัญชง สภาพแปลงเปิด และศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง กัญชา สายพันธุ์ไทย พร้อมรับฟังการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพืชกัญชง กัญชาสำหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมธุรกิจตามนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล โดยมี นางรมณีย์ หลิวจันทร์พัฒนา กรรมการผู้จัดการ, ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนานวัตกรรม และ นายศุภชัย เตชนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ บริษัท ไทย ซีบีจี จำกัด เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

ซึ่งบริษัทไทยซีบีจี จำกัด มีนวัตกรรมการปลูกกัญชงในสภาพแปลงเปิดที่มีระบบการติดตามการเจริญเติบโตและการสร้างสารแคนนาบินอยดี โดยสามารถควบคุมปริมาณได้ตามสัดส่วนที่ต้องการ มีเทคโนโลยีการสกัดสารแคนนาบินอยด์ด้วยระบบควบคุมดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligence Digital Control)ที่ได้มาตรฐานการรับรองของสมาคมแคนนาบิไดออลญี่ปุ่น (Japan Cannabidiol Association, JCA) เพื่อให้ได้สารแคนนาบินอยด์ทั้งชนิด full spectrum, broad spectrum และ pure isolated CBD ระดับมาตรฐานทางการแพทย์ (medical grade) โดยส่วนของโรงงานสกัดอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่และติดตั้งเครื่องจักร ทั้งนี้สารสกัดที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ปลายน้ำในอุตสาหกรรมยา สมุนไพร เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ พร้อมทั้งได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันให้อุตสาหกรรมกัญชงเป็นอุตสาหกรรมเรือธงที่เชื่อมโยงด้าน gastronomy , eco and agrotourism ซึ่งเป็นจุดแข็งของจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ด้านการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเชียงราย อยู่ในช่วงที่กำลังฟื้นตัวและจำเป็นต้องสร้างการเติบโตใหม่ๆให้เกิดความยั่งยืน โดยส่วนทางราชการก็พร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพ ซึ่งแนวทางธุรกิจของบริษัท ไทย ซีบีจี จำกัด และวิสาหกิจชุมชนแม่ลาวเฮิร์บ ที่ได้วางไว้เป็นสิ่งที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการดำเนินการที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านกัญชง กัญชา อย่างโดดเด่น จึงนับว่าเป็นธุรกิจต้นแบบของ BCG model ของจังหวัด.