ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ครองแชมป์อันดับที่ 1 การแข่งขัน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการแข่งขันทักษะระดับภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภา เทศบาลนครเชียงรายพ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา นายนพดล พุทธโยธา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา นางสาววรรณพัช จินดาขัด หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักการศึกษา ร่วมส่งโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 1-8 สังกัดเทศบาลนครเชียงราย แข่งขันทางวิชาการ นักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จำนวน 61 รายการ จาก 94 รายการ ครองแชมป์อันดับที่ 1 จากการแข่งขัน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการแข่งขันทักษะระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ มอบโล่และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ (GMS) อาคารเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา