โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนคีรีชัยยามะ

วันที่ 5 กันยายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนคีรีชัยยามะ โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ในโครงการวิถีชีวิตเกษตรปลอดภัย ชมการทำน้ำหมักเพื่อใช้ในการทำการเกษตรปลอดภัย การปลูกผักปลอดสาร โดยไม่ใช้สารเคมี การปลูกข้าวปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมี และการเลี้ยงปลาในนาข้าว เพื่อเป็นการอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมในชุมชนดอยสะเก็น ซึ่งมีการสักการะพระธาตุดอยสะเก็น เส้นทางเดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้ และชมทัศนียภาพเมืองเชียงรายบน Sky Walk นอกจากนี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็นตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย ได้เริ่มเปิดบริการรถโค้ชไฟฟ้านำเที่ยว อีก 1 เส้นทาง ออกจากจุดจอดรถดาวน์ทาวน์ (ขนส่งเชียงรายแห่งที่ 1)>>อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช >>วัดเชตวัน (วัดพระนอน) > วัดฝั่งหมิ่น >วัดร่องเสือเต้น >วัดกลางเวียง >> วัดกลางเวียง >>และจุดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย โดยบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 น. และ 13.30 น. ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (Downtown)

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข