เทศบาลนครเชียงรายเปิดช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม โดยนายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม ได้เปิดหน่วยบริการให้กับพี่น้องประชาชนเขตอำเภอเมืองเชียงราย ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนถึง19 ตุลาคม 2565

สถานที่.. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย ชั้น 2(รสพ.เก่า)📍ข้างตลาดศิริกรณ์

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน