ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนคีรีชัยยามะ

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ หัวหน้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคีรีชัยยามะ Rally การศึกษาเส้นทางธรรมชาติและกิจกรรมไหว้พระขอพรองค์พระธาตุดอยสะเก็น พร้อมน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายร่วมการขับเคลื่อนกิจกรรม ณ ชุมชนดอยสะเก็น ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชข์ ธนะศานวรคุณ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่าน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จะได้ร่วมกิจกรรมภาพรวมของกิจกรรมที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : คีรีชัยยามะ Rally ประกอบด้วยการเข้าฐาน จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานเพลงอะไรน้า / ปิ้ว ปิ้ว ปิ้ว ต้นนี้คืออะไร /ประตูสู่สวรรค์ / อย่า อย่า อย่า / วาดพิชิตป้ายโดยแบ่งกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มละ 5-6 คน รวมทั้งการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงข้อมูลและประโยชน์ในแต่ละฐานเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ณ บริเวณพระธาตุดอยสะเก็น