ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำนักเรียนชม และเชียร์นักกีฬายูโด ในการแข่งขัน ยูโด ชิงแชมป์นานาชาติ

วันที่ 25 กันยายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าร่วมชมการแข่งขัน ยูโด ชิงแชมป์นานาชาติ Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย

สำหรับการเข้าร่วมชมการแข่งขันยูโดของนักเรียนในครั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนด้านกีฬามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติ