ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คนใหม่

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ให้การต้อนรับนางสาวอริญรดา พระภักดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

พร้อมกันนี้ยังได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่เดินทางมาส่งและให้กำลังใจในการดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว