Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ถักทอใจ สานสายใย มุฑิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วันที่ 30 กันยายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ดำเนินการจัดกิจกรรมร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตาจิต สำหรับครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวได้แก่ ครูวราภรณ์ อะทะวงษา ครูชำนาญการพิเศษ โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้มีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมทั้งได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านYoutube : โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ได้ร่วมชมบรรยากาศของกิจกรรม ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว