11 ตุลาคม “เทศบาลนครเชียงราย” เชิญชวนตักบาตรเทโวโรหนะมหาปวารณาออกพรรษา

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์- สามเณร จำนวน 179 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น. ตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ถึง สี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ในการทำบุญตักบาตรในช่วงหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน โดยพระองค์ได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน