ขอแสดงความยินดีรับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ขอแสดงความยินดีกับนายวิญญ์ธชัย ศักดิ์กัณฑ์หา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา