ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัช จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และนางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1 -7 ตุลาคม 2565

🟢 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น รับรางวัล ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
  4. รางวัลเหรียญทอง ชมเชย การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ ระดับอนุบาล
  5. รางวัลเหรียญทอง ชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
  6. รางวัลเหรียญทอง ชมเชย การแข่งขันโครงงานภาษาไทย
  7. รางวัลเหรียญทอง ชมเชย การแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ
  8. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย

9.รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

10.รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา