ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ผนึกพลังภาครัฐและเอกชนท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาวกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมจับมือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กระตุ้นการท่องเที่ยว “ปลายฝนต้นหนาว” นำโดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่องเที่ยว สนามบิน สถานีขนส่งเชียงราย เชียงรายไนท์บาซาร์ ถนนคนเดินเชียงราย ถนนคนม่วน คาดว่าจะสามารถผลักดันรายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอย่างมั่นใจปลอดภัย และสะดวก

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน