ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกันคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ได้รับความเมตตาพระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระภิกษุ สามเณร จังหวัดเชียงราย โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนร่วมประเพณีการตักบาตรเทโว เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา เป็นประเพณีที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชนในการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็น กลไกสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน

ทั้งนี้ การทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะมหาปวารณาออกพรรษามีพระสงฆ์จำนวน 139 รูป เดินบิณฑบาตตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรอย่างหนาแน่น และจะได้สืบถือปฎิบัติสืบทอดต่อกันไปเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยสืบไป