ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มหาวิทยาลัยวันที่สามนครเชียงรายเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่9

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป (ภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครเชียงราย) และผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป(อยู่นอกเขตเทศบาลนครเชียงราย) #รูปแบบการสอนเราไม่ได้สอนแบบทฤษฎีแต่เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แล้วให้ปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติเป็นอาชีพได้ แล้วก็เป็นวิชาที่แต่ละท่านภาคภูมิใจ

👉 เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

📍ในวันจันทร์ – วันศุกร์
⏰ เวลา 08.30 – 16.30 น.
🗒 เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร ดังนี้.

1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

👉 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 053 – 150009 มือถือ 089 – 632 – 8933

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา