Friday, May 31, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

งูขนาดใหญ่ เข้าไปกินสัตว์เลี้ยงชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย รับแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 199 มีสัตว์เลื้อยคลาน(งูขนาดใหญ่)เข้าไปกินสัตว์เลี้ยง ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการช่วยเหลือในการจับและนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย สายด่วน199

#เทศบาลนครเชียงราย