เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีอัญเชิญและสักการะอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ พร้อมผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมพิธีอัญเชิญและสักการะอัฐิธาตุ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ทั้งนี้ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาส “วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร”, ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ (Willpower Institute) กรุงเทพมหานคร ได้ละสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน