ป๋าเวณียี่เป็งนครเจียงฮาย ณ สวนตุงและโคม นครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

🟣 ทั้งนี้ ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย ประจำปี 2565
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. จะมีขบวนแห่จากแยกประตูเชียงใหม่ถึง บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย พร้อมการประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่กระทงใหญ่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ชุมชนและวัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย ขบวนเทศบาลนครเชียงราย ตั้งขบวนแยกประตูเชียงใหม่ ไปตามถนนธนาลัยจนถึงสวนตุงและโคมนครเชียงราย เวลา 19.30 น. การแสดงโชว์สุดพิเศษจากน้องๆ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดเทพีนพมาศ ประจำปี 2565 จึงขอเชิญร่วมประกวดเทพีนพมาศ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สำนักศึกษา เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-160776 หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ 053-713858 แล้วพบกัน ในงานประเพณีลอยกระทง ป๋าเวณี ยี่เป็งนครเชียงราย วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน