โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ( Pfizer ฝาสีส้ม) ให้กับเด็กนักเรียน

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย – ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับนักเรียนที่ประสงค์ฉีดภายหลัง (วัคซีนPfizer ฝาสีส้ม) ซึ่งการฉีดวัคซีนในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้รับให้เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนโดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเข้ารับการฉีดวัคซีน