เทศบาลนครเชียงรายยินดีต้อนรับ “ปลัดเทศบาลนครเชียงราย” คนใหม่

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ยินดีต้อนรับ นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด ที่เข้ารับตำแหน่งปลัดเทศบาลนครเชียงราย คนใหม่ และนางอรกช ดีศรี เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เป็น 1 ในเทศบาลนคร 30 แห่ง ของประเทศไทย เป็นเทศบาลนครที่จัดตั้งเป็นลำดับที่ 3 ของภาคเหนือ ถัดจากเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลนครลำปาง มีประชากรประมาณ 90,000 คน ทำให้เป็นเทศบาลนครที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ของภาคเหนือ

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน