ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอีกครั้งเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงราย

ที้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดำเนินการ Big Cleaning Day นครเชียงราย : วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. ถนนบรรพปราการ (สี่แยกหนองสี่แจ่ง-สี่แยกประตูเชียงใหม่)

🟣 วันพุธที่ 9 พ.ย. ถนนธนาลัย (สี่แยกหนองสี่แจ่ง-สี่แยกประตูเชียงใหม่)

🟡 วันพุธที่ 16 พ.ย. ถนนอุตรกิจ (ห้าแยกพ่อขุน – สามแยกคอนโดเทล)

🟠 วันพุธที่ 23 พ.ย. ถนนสิงหไคล ( สามแยกรพ.โอเวอร์บรุ๊ค – ห้าแยก
พ่อขุน)

🟢 วันพุธที่ 30 พ.ย. ถนนรัตนาเขต – ถนนพหลโยธิน (แยกโรงพัก- สี่แยกหมอพีระ) อีกทั้งจะมีการร่วมจิตอาสา 65 ชุมชน ร่วม Big Cleaning Day นครเชียงราย บริเวณสวนสาธารณะนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข