ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายตัดกิ่งไม้ยื่นเข้าตึกแถวประชาชน

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับการเขียนคำร้องจากประชาชนในการขอดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บนทางสาธารณะที่ยื่นเข้าไปยังตึกแถว หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จึงได้มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เป็นที่เรียบร้อย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน