ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ซึ่งการจัดทำขบวนกระทงในครั้งนี้ ได้นำหลัก “บวร” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัดโรงเรียน ร่วมกันสร้างสรรค์ขบวนกระทงอย่างสวยงาม

สำหรับในปีนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 โรงเรียน ได้จัดตกแต่งริ้วขบวนและรถกระทงตามขนบวัฒนธรรมล้านนา ประกอบด้วย ตุง โคม และบุษบก โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พี่น้อง 65 ชุมชนเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน