ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายและผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา