ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายในการมาเป็นประธาน และมอบทุนการศึกษา ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด พร้อมด้วยคณะครู มีคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมติดตามฟังการประชุมพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านภาษาจีน โดยมีการบรรจุภาษาจีนเป็นหลักสูตรการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปถึงระดับประถมศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนคณะครูและนักเรียนกับสถาบันการศึกษาของจีน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพและสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา