สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชวนวิ่งสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น วิวมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นที่รับรู้และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปจึงได้มีการจัดโครงการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ MFU RUN 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าผลการดำเนินการได้รับผลตอบรับที่ดีมากและประสบความสำเร็จอย่างสูงประกอบกับผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไปต้องการที่จะให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นอีกครั้ง

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.ประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงผลตอบรับที่ดีมากจากทุกภาคส่วนและความสำเร็จของโครงการ จึงจัดโครงการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ MFU RUN 2022 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องจากโครงการที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ MFURUN 2022” ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยฟ้าหลวง โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำหรับกิจกรรม MFU RUN 2022 จัดให้มีการวิ่งทั้งหมด 3 ระยะ คือ Fun run (ระยะทาง 5 กิโลเมตร) Mini Marathon (ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร) และ Half Marathon (ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร) นักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศการวิ่งที่หนาวเย็น ท่ามกลางวิวสวยงามในรั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย ได้ชมความสวยงามหลาก หลายรูปแบบ เช่น อุโมงค์ต้นไม้ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จย่าฯ ลานดาว สวนพฤกษศาสตร์ เนินนรก เขื่อน มฟล. และอีก หลายจุดที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อย่างชัดเจน และความพิเศษที่ทางสมาคมฯได้เตรียมไว้ ให้สำหรับนักวิ่งทุกคนคือจะได้รูปสวยๆ ฝีมือการกดชัดเตอร์โดยช่างภาพมืออาชีพแบบไม่อั้นไม่ต้องไปหาซื้อสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อจะได้เก็บเป็นภาพความทรงจำให้กับนักวิ่งทุกคน

โครงการ MFURUNโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถือเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ให้เป็น ที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นเศษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพมากขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานงานวิ่งที่ดีในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย.