กอ.รมน. จังหวัด ช.ร. ให้ความรู้การสร้างฝายแบบชะลอน้ำแบบกล่องเกเบี้ยน (gabion) ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์

วันที่ 12 พ.ย.2565 พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.นพดล รวมจิตร หน.ฝ่ายโครงการและงบประมาณ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมกิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับ คณะครูและนักเรียน รร.เชียงรายวิทยาคม และ รร.สามัคคีวิทยาคม โดยมี อ.สุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ และคณะนักเรียนกลุ่มต้นแบบเยาวชน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้การสร้างฝายแบบชะลอน้ำแบบกล่องเกเบี้ยน (gabion) ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย.