ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปัญโญมหาเถร ป.ธ.5) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล นางสาวศศิโสภา บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปัญโญมหาเถร ป.ธ.5) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีทรายมูล ต.รอบเวียง อ.เมืองจ.เชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา