ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายประชุมเตรียมความพร้อมพิธีตักบาตรดอกไม้อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดจังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับนางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุม เตรียมความพร้อม “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย โดยมีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์จาก 9 วัดในจังหวัดเชียงราย ประดิษฐานบนรถบุษบก ที่งดงามซึ่งสร้างโดยศิลปินและนายช่างที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปะของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย

ในการนี้ เทศบาลนครเชียงรายจะมีการตกแต่งขบวนด้วยดอกไม้สดให้งดงาม แห่ไปตามถนนธนาลัย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมตักบาตรดอกไม้สด พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 วัดในจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้รับความเมตตาจากพระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ท่าน ว.วชิรเมธี ไร่เชิญตะวัน พระไพศาลประชาทร วิ. หรือ พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ฯลฯ ร่วมออกรับบิณฑบาตรดอกไม้สดในครั้งนี้.

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่ใส่ใจประชาชน