เตรียมพร้อมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงและงานตักบาตรดอกไม้

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมรายละเอียดเตรียมความพร้อมขบวนแห่อลังการใน “พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระแวดเวียงและงานตักบาตรดอกไม้ “ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เน้นย้ำให้รักษาประเพณีอันสำคัญ เพื่อให้ลูกหลาน และคนรุ่นใหม่ได้สืบต่อไป และประชาสัมพันธ์การตักบาตรฯ ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าเชียงราย มีประเพณีอันดีงามนี้