ร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ประเด็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารคนใหม่ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม