ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เปิดรับสมัครประกวดแข่งขันภาพถ่าย ,วาดภาพระบายสี งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่19 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2566


ส่งใบสมัครได้ทาง Email:cri.tourist@gmail.com


ลิ้งค์หลักเกณฑ์และใบสมัครประกวดวาดภาพ🎨
https://drive.google.com/file/d/12x-IzGppl_hrE0W_EP0KmnSvYmemZINk/view?fbclid=IwAR2YZpvoOc0fopYDik1hFst60Hlh39dMInyOaUpNmanOFVeuoNGEaor7u0w


ลิ้งค์หลักเกณฑ์และใบสมัครประกวดภาพถ่าย📸
https://drive.google.com/file/d/1rn7pEwZH3Wxie_HLG3NgWM1trCBe0Dbq/view?fbclid=IwAR1QVxty9Qzaz67N7GkwptKM8_BgW2mHguORGpdpMWO1ZSveKHhhl5wEOt0