ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ฉีดวัคซีนโควิด-19

กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ทั้ง 4 แห่ง