ทำถนนคอนกรีต ซอย 8/1 ดอยเขาควาย

เพื่อประชาชน เราจะไม่หยุดนิ่ง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ทำถนนคอนกรีต ซอย 8/1 #ดอยเขาควาย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน พี่ น้องประชาชน ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ใช้ถนนได้รับความปลอดภัย และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจร