ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ร่วมแสดงความยินดีกับลูกชายคาฟ้าขาวในการแข่งขันทดสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในการแข่งขันทดสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 เพื่อเข้าแข่งขันรอบอัจฉริยะภาพระดับประเทศ

นายเมธัส ครอฟอร์ด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 ได้คะแนนสอบสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

นายปัชนภ รอดกลึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 ได้คะแนนสอบสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด และอันดับที่ 1 ระดับภูมิภาค