เทศบาลนครเชียงรายห่วงใยประชาชน อุณหภูมิจะลดลง 6 ถึง 8 องศา

ตามประกาศกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยยอดดอยจะมีอุณหภูมิลดลง 6-8 องศา ในระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2565 จึงขอให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เฝ้าระวังการดูแลสุขภาพ รักษาความอบอุ่นของร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะอากาศหนาวเย็น และระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยจากการผิงไฟ